Streaming - Jornada sobre actualització normativa de successions

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 10 de novembre de 2020
Horari: De 12 h a 14 h 
Modalitat: Streaming             
Programa:  La Llei 5/2020 de mesures fiscals, financeres, administratives i del sector públic i de creació de l’impost sobre les instal•lacions que incideixen en el medi ambient, de 29 d’abril, publicada al DOGC del dia 30 d’abril, ha introduït substancials modificacions a l’Impost sobre Successions i Donacions (ISD).
 
L’objectiu de la sessió és analitzar i comentar aquestes modificacions, donar una visió comparativa amb la normativa d’altres CCAA i fer un breu comentari de la darrera doctrina administrativa i jurisprudència que afecta l’ISD.

      1.    Evolució de la Llei 19/2010: repàs de les seves modificacions
      2.    Modificacions introduïdes per la Llei 5/2020:
             -   Coeficients multiplicadors 
             -   Bonificació sobre la quota 
             -   Incompatibilitat entre bonificació i reduccions 
             -   Escala de gravamen de donacions 
             -   Reducció per adquisició de béns del patrimoni cultural 
             -   Reducció por donacions realitzades per entitats sense finalitat de guany
             -   Obligacions formals
       3.    Comparativa amb la normativa d’altres CCAA
       4.    Doctrina administrativa i jurisprudència recents 
Informació connexió streaming: Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dra. Silvia Cano Arteseros Coordinadora de programes de prevenció i reducció del frau fiscal

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved