Streaming - Curs bàsic de Seguretat Social

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 15, 22 i 29 d'octubre de 2020
Horari: De 10.00 h a 11.30 h 
Modalitat:  Streaming. La visualització de la jornada estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe
Programa:

-     Dijous 15 d'octubre
      Accident de Treball i malaltia professional. Concepte jurídic. Exemples pràctics i jurisprudència
      Ponent: Sergio Rodríguez, advocat del Serveis Jurídics MC Mutual 
       
-     Dijous  22 d'octubre 
      Incapacitat Temporal
: concepte, terminis màxims, validació de baixes, procediments d'impugnació d'alta (administratiu, judicial, determinació de contingència), extinció per incompareixença.
      Ponent: María Bailey, advocada del Serveis Jurídics MC Mutual L

-     Dijous  29 d'octubre 
      Prestacions per a autònoms: peculiaritats per als autònoms.
      Ponent: Jordi Serrats, advocat del Serveis Jurídics MC Mutual 

Informació connexió streaming:

La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació  
Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Sergio RodríguezAdvocat dels Serveis Jurídics MC Mutual
  2. Sra. Maria BaileyAdvocada dels Serveis Jurídics MC Mutual
  3. Sr. Jordi Serrats MartínezAdvocat dels Serveis Jurídics MC Mutual

Amb la col·laboració de MC Mutual

MC Mutual


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved