ON LINE - Iniciació en la confecció de nòmines. Conceptes bàsics

Información del curso
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors, familiars dels col•legiats exercents.
Modalitat: La gravació va tenir lloc el 4, 5 i 6 de maig del 2020. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Objectiu Conèixer els conceptes essencials i saber identificar totes les parts i estructures d'una nòmina. Aquest curs us proporcionarà els coneixements i habilitats pràctiques per confeccionar nòmines en diferents supòsits.
Durada: 5 h
Programació:

Contracte: concepte, tipus, classificació...
Estructura salarial.
Prestacions per incapacitat temporal
Obligacions amb la Seguretat Social
Obligacions d'IRPF
Quitances

Pràctica mitjançant aplicació informàtica a3ASESOR | nom, amb exemples de diferents càlcul de nòmines.

Documentació: Documentació disponible a la plataforma. 
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponentes

  1. Sr. Jordi FabregatCollaborative Business Consultant Esofitec

Con la colaboración de esofitec

esofitec


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved