ON LINE - Píndola informativa COVID-19: novetats en matèria de dret laboral i de SS introduïdes pel reial decret legislatiu 15/2020

Informació del curs
Laboral

  La píndola informativa, enregistada el dia 22 d'abril 2020, recull la repercussió de la crisi del COVID-19.
Tractarà novetats en matèria de dret laboral i de SS introduïdes pel Reial Decret Legislatiu 15/2020 de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació.
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents

Formació on line en modalitat gravació. Es podrà visualitzar en qualsevol moment
Durada: La pindola consta d'1 video. Durada aproximada 30 minuts.
Programa: Es relacionen a continuació totes les novetats introduïdes pel Real Decreto-ley 15/2020, de 21 d'abril, de mesures urgents complementàries per a donar suport a l'economia i l'ocupació, en matèria de dret laboral i de Seguretat Social. Donada la hetereogeneidad de les mateixes es recullen en el mateix ordre de l'articulat de la norma.
Documentació:  La documentació està disponible a la plataforma, un cop es faci la inscripció.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. José HurtadoAssessor de la Comissió Laboral del COGAC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved