ON LINE - Novetats IRPF i Patrimoni 2019

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col•legiats exercents, no exercents, empleats, col•laboradors, familiars dels col•legiats exercents.
Modalitat: ON LINE gravació efectuada el 27 i 28 d'abril del 2020. Disponible en qualsevol moment
 Objectiu: Estudi de les novetats més destacades d'enguany i aprofitar per fer un repàs dels conceptes pràctics i més rellevants que poden generar més dubtes.

Marc general en el qual es va a desenvolupar la Campanya de Renda 2019, amb l'assentament del programa de RENTA WEB que ha estat millorat, de la mateixa manera que la informació comunicada amb les Dades Fiscals.

També s'analitzaran les qüestions que ha contestat la Direcció General de Tributs aquest any i les resolucions dictades pel Tribunal Econòmic Administratiu Central en recurs extraordinari d'alçada per a unificació de criteri i sentències en recurs de cassació per a la unificació de doctrina del Tribunal Suprem.
Durada: 6 hores
Programació:

- Marc general de la campanya d'IRPF 2019
- Gestió de l'Impost: terminis, calendari d'enviaments
- Novetats: normativa i model de Renda 2019
- Ratificació / modificació de el domicili fiscal
- Servei RENØ (obtenció del número de referència)
- Rectificació d'autoliquidacions i complementàries en Renda web
- Concepte de residència al contribuent
- Unitat familiar
- Exempcions
- Rendiments de la feina. Despeses deduïbles i reduccions
- Rendiments de capital immobiliari: nou tractament dels béns immobles. Especial referència als usdefruits sobre béns immobles
- Rendiments de capital mobiliari
- Rendiments d'activitats econòmiques. Despeses i reduccions
- Guanys i pèrdues patrimonials: extinció condomini
- Integració i compensació de rendes en la base general i en la de l'estalvi
- Aportacions a sistemes de previsió social
- Mínim personal, familiar i per discapacitat
- Tipus de gravamen. Escala autonòmica de Catalunya
- Deduccions de la quota íntegra
- Deduccions autonòmiques de Catalunya
- Increment deducció despeses de guarderia
- Deduccions en la quota diferencial
- Obligació de presentar declaració

Documentació: Documentació disponible a la plataforma.
Observacions: Aquesta jornada computa per Registre d'Assessors Fiscals.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sra. Mª José Valdeolivas DoñateLlicenciada en Dret. Cap Secció IRPF de la Delegació Provincial de l'Agència Tributària de l'Estat

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved