Lleida. Jornada Actualitat Normativa de Seguretat Social 2020

Informació del curs
Laboral

 
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents; empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 11 de març de 2020
Horari: De 12 h a 14 h 
Lloc:

Col·legi Oficial de Graduats Social 
Passeig de Ronda, 164 Pral 2a, LLEIDA

Durada: 2 hores
   
 Programa:

Sessió informativa, organitzada juntament amb el Col·legi de Graduats Socials i amb la col·laboració de la MC MUTUAL, per analitzar tots els darrers canvis normatius en matèria de Seguretat Social, recollits en la nova regulació per aquest any 2020.

Durant la jornada, s'abordaran la revalorització de les pensions, l'increment del salari mínim interprofessional i la seva repercussió en la base de cotització com en la compensació i l'absorció dels salaris, la derogació previsible de l'acomiadament objectiu, així com altres aspectes rellevants en les prestacions i les cotitzacions de la Seguretat Social.

11.45 h Lliurament de la documentació
12.00 h Benvinguda. Montse Cerqueda, Vicepresidenta segona del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. Delegada Provincial de Lleida. Pau Garcia, Vicedelegat del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya a Lleida. Jordi Rosell, Director d'MC MUTUAL a Lleida.
12.15 h Ponència a càrrec del Sr.Antonio Benavides Vico, advocat, graduat social, exinspector de Trabajo y Seguridad Social.
13.45 h Precs i preguntes.
14.00 h Cloenda

 

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoAdvocat, exinspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Amb la col·laboració de COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS LLEIDA

COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS LLEIDA

Amb la col·laboració de MC MUTUAL

MC MUTUAL


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved