Videoconferència Lleida. Modalitats de jubilació. Últims criteris administratius i judicials. Curs pràctic

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 5 de març de 2020
Horari: De 10.00 h a 14.00 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Avda.Joana Raspall, 6 cial 1ra. Lleida (Videoconferència Delegació Lleida)
Durada: 4 hores
 Programa: S'analitzan les diferents modalitats de jubilació, ordinària, anticipades i parcial. Examinant els requisits i fórmules de càlculs, tenint en compte els criteris administratius i jurisprudència més rellevant sobre aquesta matèria.

- Jubilació ordinària. Requisits, import.
- Jubilació anticipada involuntària: Requisits i import
- Jubilació anticipada voluntària: Requisits i import
- Altres modalitats de jubilació: flexible i activa
- Jubilació parcial
- Criteris administratius i jurisprudència
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoAdvocat, exinspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved