Girona. Tributació en l'IVA de les operacions intracomunitàries

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors, familiars dels col·legiats exercents.
Dates: 12 de febrer de 2020
Horari: 9:00h a 14:30h
Lloc: Hotel Ultonia
Gran Via Jaume I, 22
17001 Girona
Durada: 5 hores
Programació:
 • Regulació bàsica de la regla de localització de les operacions en l'IVA.
 • Regles generals. Regles especials.
 • Consultes. Comentaris.
 • Lliuraments / Adquisicions de béns en el comerç internacional.
 • EL NIF intracomunitari.
 • Criteris administratius.
 • Normativa.
 • Jurisprudència.
 • Casos pràctics.
 • Novetats a partir 01/01/2020.
 • Devolucionsa empresaris o professionals no establerts en l’estat membre en el que han suportat l’IVA.
 • Devolucions a exportadors en règim de viatgers.
 • Adquisicions intracomunitàries no subjectes.
 • Operacions triangulars.
 • Transferència de béns.
 • Exportacions indirectes.
 • Venda de béns amb instal·lació o muntatge.
 • Règim de les vendes a distància.
Documentació: La documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 i 48 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

 1. Sr. José M. Tocornal RuízCap de la Unitat d'Inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved