Streaming - La responsabilitat dels administradors en els deutes de la Seguretat Social. Curs pràctic

Informació del curs
Anul·lat!Aquesta activitat està anul·lada, per més informació contacta amb el col·legi.
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 20 de marc de 2020
Horari: De 10 h a 14 h 
Lloc: Streaming. La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe
Programa: Analitzar la responsabilitat en els deutes de la Seguretat Social, tant directa com per derivació. Especial referència a la responsabilitat dels administradors socials.

- Responsabilitat directa
- Responsabilitat derivada: Solidària i subsidiària
- Supòsits de responsabilitat solidària
- Supòsits de responsabilitat subsidiària
- Responsabilitat dels administradors socials
- Responsabilitat en altres tipus d'entitats
Informació connexió streaming: La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe.

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació.

Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs  
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoAdvocat, exinspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved