Streaming - Modalitats de jubilació. Últims criteris administratius i judicials. Curs pràctic

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 5 de març de 2020
Horari: De 10.00 h a 14.00 h 
Lloc: Streaming. La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe
Durada: 4 hores
Programa: S'analitzan les diferents modalitats de jubilació, ordinària, anticipades i parcial. Examinant els requisits i fórmules de càlculs, tenint en compte els criteris administratius i jurisprudència més rellevant sobre aquesta matèria.

- Jubilació ordinària. Requisits, import.
- Jubilació anticipada involuntària: Requisits i import
- Jubilació anticipada voluntària: Requisits i import
- Altres modalitats de jubilació: flexible i activa
- Jubilació parcial
- Criteris administratius i jurisprudència
Informació connexió streaming

La visualització de la jornada només estarà disponible el temps que duri la sessió en directe

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació Impost d'actius no productius de les persones jurídiques. Sessió informativa

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoAdvocat, exinspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved