Actuació davant d'un assetjament en l'àmbit laboral. Curs pràctic

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 3 de març de 2020
Horari: 16.30 h a 19.30 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 3 hores
  Si també t'inscrius a "Com elaborar el Pla d'Igualtat a les empreses (20 de febrer) gaudiràs d'un 20% de descompte en el preu d'aquesta formació. 
Introducció:
Des de l’any 2007, arrel de la Llei Orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes, s’estableix que, totes les empreses, amb independència del nombre de persones treballadores, han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte. 
Per tant l’elaboració de protocols o guies per a la prevenció i abordatge de l’assetjament són eines indispensables a les empreses.
Objectius:  Conèixer el procediment d’actuació en cas de denúncia per assetjament i les passes que cal seguir.

Conèixer mesures preventives a activar en cas d’indici d’assetjament però absència e denúncia.

Dotar l’alumnat de coneixements necessaris per l’atenció a víctimes d’assetjament.

Dotar  l’alumnat  d’eines  pràctiques  per  dur  a  terme  un  procés  d’investigació  en  cas d’assetjament.

Aprendre a elaborar informes relatius als processos d’investigació en casos d’assetjament.

Conèixer el circuit d’elevació de propostes de sanció en casos d’assetjament.

Es combinarà el debat i l’anàlisi de casos pràctics amb exposicions teòriques; contant amb suport audiovisual quan sigui necessari.
 
Programa: Denúncia: recepció, codificació i processament

Mesures psico-socials en absència de denúncia.

Atenció a la víctima: escolta activa, contenció emocional i recursos disponibles.

Investigació: objectius, fases i metodologia.

Entrevista: orientacions i principis rectors.

Informe de conclusions: objectius i contingut.

Circuit sancionador.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Sílvia Alberich CastellanosConsultora en Gènere.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved