La responsabilitat dels administradors en els deutes de la Seguretat Social. Curs pràctic

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 20 de marc de 2020
Horari: De 10 h a 14 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Programa: Analitzar la responsabilitat en els deutes de la Seguretat Social, tant directa com per derivació. Especial referència a la responsabilitat dels administradors socials.

- Responsabilitat directa
- Responsabilitat derivada: Solidària i subsidiària
- Supòsits de responsabilitat solidària
- Supòsits de responsabilitat subsidiària
- Responsabilitat dels administradors socials
- Responsabilitat en altres tipus d'entitats
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoInspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved