Streaming - Impost 720. Curs pràctic

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 13 i 20 de novembre de 2019, de 10 h a 14 h 
Horari: De 10 h a 14 h 
Durada: 8 hores 
Programa:

Es repassarà la confecció del model 720 una vegada ja han transcorregut 7 anys des de la seva implantació, així com l’estat de la qüestió al voltant de la possible regularització de béns a l’estranger, com actuar davant de les actuacions que esta duen a terme la Administració Tributària, així com en els procediments de revisió en curs i el degut anàlisi de les Resolucions i Sentències sobre la qüestió.

Programa
Model 720
       -  Funcions - finalitat.
        -  Complementació
        -  Requisits
        -  Famílies
        -  Límits 
        -  Repàs de consultes més recents al voltant de la seva complementació
Aspectes sancionadors del mateix
Actuacions de la AEAT en curs
Regularització de bens a l´exterior. És possible?

         -  Al voltant del art. 39.2 LIRPF
         -  Debilitats de la norma
                -  Naturalesa dels guanys de patrimoni
                -  Imprescriptibilitat
                -  Infracció de principis constitucionals
         -  Límits a la seva aplicació
         -  Procediment Europeu
         -  Viabilitat regularització via art. 27 LGT.
Critiques a l’àmbit sancionador .- Resolucions dels TEAR.
Com actuar davant de procediments tributàries al voltant del 720.
Incidències en la tributació futura de les regularitzacions fetes.
Vies de defensa en procediments econòmic administratius i contenciosos

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming

Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació Impost d'actius no productius de les persones jurídiques. Sessió informativa

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs

Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip

Ponents

  1. Sr. Jorge Pérez GarcíaAdvocat, assessor fiscal i professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved