Streaming - Entrada i registre domiciliari per a la inspecció de tributs

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 27 de novembre de 2019
Horari: De 10 h a 13.30 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Programació: L'objecte de la sessió és analitzar les diferents situacions que es poden plantejar quan la Inspecció dels Tributs decideix iniciar procediments de comprovació amb entrada al domicili del contribuent, ja sigui sense autorització expressa del Delegat de l'AEAT per entrar al domicili, ja comptant amb ella, o fins i tot quan recorre prèviament a l'autorització d'un jutge de l'ordre jurisdiccional contenciós administratiu. 
També s'analitzarà el supòsit que sigui un jutge d'instrucció qui, a petició de la Fiscalia o de l'AEAT, decideixi iniciar un expedient penal recolzat per funcionaris de l'AEAT, en entendre que hi ha indicis de la comissió d'un delicte relacionat amb aspectes comptables o tributaris.
Finalment, també s’analitzarà la responsabilitat dels assessors fiscals.
 
Programa:

1. Previsió legal.

2. Entrada i registre domiciliari per la inspecció de tributs

- Sense autorització judicial.
- Amb autorització judicial de l'ordre contenciós administratiu
- Per un jutjat d'instrucció
 
3. Qüestions pràctiques a tenir en compte en el desenvolupament de les actuacions d'entrada i registre.
 
4. Recursos que procedeixen contra l'entrada i contra les mesures cautelars.

5. Com actuar i en que responsabilitats pot incórrer el gestors
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.
Informació connexió streaming: Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació Impost d'actius no productius de les persones jurídiques. Sessió informativa

Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.

Utilitzeu el navegador Chrome i surt el missatge: "Actualitzar Flash Player" al carregar el video, s’ha de donar permís per executar el contingut al navegador.

El procés és el següent:
Clicar a l’icona superior d’Informació. 
-Flash Player: Permetre sempre en aquest lloc.
-Després clicar al botó Carrega de nou.
*Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs.

Ponents

  1. Sr. Diego Artacho Martín-LagosAdvocat. Membre en excedència del Cos d'Inspectors d'Hisenda. Soci director del Departament Penal-Econòmic de RCD.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved