ON LINE. Les prestacions de l'INSS. Jornada pràctica

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Formació on line: La gravació de la formació que va tenir lloc el 8 d'octubre 2019. Estarà oberta fins l'1 juny 2020
Aquesta modalitat no permet l’anul·lació de l’inscripció.
Durada: 3 hores
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 3 hores 
Programació: Jornada on es tractarà les  novetats i últims criteris de l’INSS sobre la pensió de jubilació, les modificacions durant l’any 2019 i estat actual incloent els temes de la jubilació activa i anàlisi de les diferents formes d'accedir.

Es farà un anàlisi de les diferents formes d'accedir a la jubilació com les prestacions de nova creació: prestacions de naixement, cura del menor, la prestació d’orfandat en cas de violència de gènere, “permís por cura del lactant". 

  -   Jubilació activa: anàlisis de les diferents formes d'accedir a la jubilació activa (des de la situació activa / des de la situació passiva)
  -   Jubilació activa plena (autònoms persones físiques / societaris) anàlisis de les diferents formes d'accedir a la jubilació activa plena (des de la situació activa / des de la situació passiva)
Documentació: La documentació està disponible a la plataforma.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Rafael LarañaDirector provincial de l'Institut Nacional de la Seguretat Social

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved