Curs pràctic sobre enquadrament a la Seguretat Social. Delegació Lleida (videoconferència)

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 11 d'octubre de 2019
Horari: 10.00 h a 14.00 h
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Av.Joana Raspall, 6 1er, Lleida (servei de videoconferència)
Durada: 4 hores 
Programa: Curs pràctic sobre l'enquadrament a la Seguretat Social dels socis, administradors, familiars, professionals i altres situacions especials. Anàlisi del Règims General i RETA.

Analitzar les normes i problemàtica pràctica en l'enquadrament a la Seguretat Social, incidint de forma específica al Règim General i al RETA, amb especial referència a socis i administradors d'entitats mercantils i de familiars, així com en altres tipus socials, societats professionals, societats laborals i cooperatives. S'inclouran els actes d'enquadrament bàsics i els seus terminis reglamentaris. De forma transversal es comentarà també les bonificacions vigents del RETA.

- Estructura Sistema
- Règim General. Assimilats 
- RETA
- Socis i administradors socials
- Familiars empresari
- Altres tipus socials 
- Actes d'enquadrament
- Bonificacions RETA 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoInspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved