Impost de societats: qüestions pràctiques

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
IMPORTANT:  Aquesta formació queda aplaçada. Us mantindrem informats
Horari: De 10 h a 14 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6a. planta. Barcelona
Durada: 16 hores
Programa:

Comptabilitat de societats 
Constitució de societats 
Ampliació de capital
Reducció de capital 
Liquidació de societat 

Ajustament fiscal I
Amortitzacions. Correccions de valor 
Provisions 
Despeses no deduïbles 
Regles de valoració 
Imputació temporal 
Subcapitalització 
Crèdits de l’impost
Cas resum pràctic 

Ajustament fiscal II
Exempcions
Deduccions 
Compensació bases negatives 
Bonificacions 
Beneficis extraordinaris 
Societats patrimonials 

Ajustament fiscal III 
Exempcions 
Deduccions
Compensació bases negatives
Bonificacions
Beneficis extraordinaris 
Societats patrimonials 

Comptabilització de l’impost de societats
Meritació
Comptabilització 
Diferències temporals 
Diferències permanents

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Jordi AltayóDoctor en Economia Financera i Comptabilitat, gestor administratiu, advocat, economista, llicenciat ADE., auditor, censor jurat de comptes, MBA, professor de la UB, UPF i de la UPC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved