Jornada: les operacions immobiliàries; IVA i ITP

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: Nova data de realització: 31 d'octubre de 2019
Horari: 10.00 h a 14.00 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 4 hores
Programa: La tributació indirecte té una important incidència en qualsevol operació immobiliària i és especialment rellevant en el sector empresarial immobiliària ja que afecta directament als marges de negoci. Tenint en compte l’alça que està tenint aquest sector en els darrers mesos així com les bones perspectives a curt termini és indubtable que tenir coneixements de la tributació indirecte que afecta aquest sector constitueix un valor afegit per a les empreses i particulars. Amb caràcter addicional s’ha de tenir en compte la seva especial complexitat tècnica que es pot comprovar per les diverses resolucions de la Direcció General de Tributs (DGT) i jurisprudència. 
La present sessió serà eminentment pràctica i abordarà la tributació indirecte de les principals operacions immobiliàries. 
     
Concepte d’empresari a efectes IVA - TPO, especial referència a:
  -  Urbanitzador
  -  Promotor
  -  Compravenda
  -  Arrendament
  -  Subjecció / no subjecció IVA - TPO
  -  Exempcions IVA - TPO
  -  Coordinació IVA - TPO
  -  Tipus impositius IVA - TPO
  -  Situacions de conflicte 
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Manel PérezSoci del Departament Fiscal de RCD

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved