Taller com afrontar una inspecció de treball. Tècniques. Videoconferència Lleida

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 20 de maig de 2019
Horari: De 10 h a 13 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Av.Joana Raspall 6, Lleida 
Durada: 3 hores
Programació: Aquesta jornada, té com a objectiu donar a conèixer com actua la Inspecció de Treball i Seguretat Social, quin ha de ser nostra col·laboració amb la labor inspectora i quina documentació ha de tenir l'empresa a la disposició de la citada inspecció.
1. Evolució històrica de la normativa en PRL.
2. La PRL i la seva gestió. Documentació.
3. Les Mútues Col·laboradores amb la Seguretat Social i la PRL.
4. Serveis de MC MUTUAL per a la gestió de la PRL.
5. Configuració del Sistema d'Inspecció de Treball i Seguretat Social (ITSS)
a. Criteris de la ITSS.
b. Planes d'actuació específics en la comunitat autònoma.
6. Documentació que ha de posar l'empresa a la disposició de la ITSS.
7. Utilització de la Llei d'Infraccions i Sancions en l'Ordre Social com a indicador del compliment empresarial en matèria de PRL.
 
Documentació: La documentació es facilitarà un cop finalitzada la formació.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. José Luis Martí Inspector de Treball i Seguretat Social
  2. Sra. Fina ParedesTècnic Superior de Prevenció de Riscos Laborals de MC MUTUAL

Amb la col·laboració de MC MUTUAL

MC MUTUAL


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved