ON LINE. Jornada de novetats laborals i de Seguretat Social

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Formació on line: La gravació de la formació que va tenir lloc l'1 de març 2019. Estarà oberta fins abril 2020
Cal formalitzar la inscripció a través del formulari de  la plataforma formacogac.gestors.cat. 
Aquesta modalitat no permet l’anul·lació de l’inscripció.
Durada: 4 hores 
Programa La presentació de la jornada anirà a càrrec del Sr. Alfonso Lluzar, president del Col·legi de Gestors.
Coordinació: Sr. José Hurtado, advocat i director del gabinet Firma Legal.

Ponència: "Jubilació i compatibilitat amb una activitat remunerada".
Ponent: Sr. Manuel Laraña Cobo, subdirector Prov. de Pensions de la Dir. Prov. de l’INSS a Barcelona.
Moderador: Sr. Tomás Cabrera, membre de la Comissió Laboral.

Ponència:  "Falsos autònoms. Estat actual de la qüestió segons la més recent jurisprudència i normativa
Ponent: Ilma. Sra. Sara Pose Vidal, magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya.
Moderadora: Sra. Aurora Rodés, ponent de la Comissió Laboral.

Ponència: “Registre de la jornada laboral. Estat actual de la qüestió i perspectives de futur pròxim
Ponent: Sr. Eduardo Rojo Torrecilla, catedràtic de Dret laboral i Seguretat Social Universitat Autònoma de Barcelona.
Moderadora: Sra. Carme Dalmau, membre de la Comissió Laboral.

Cada ponència finalitzarà amb un col·loqui.
Documentació: La documentació està disponible a la plataforma.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Manuel Laraña CoboSotsdirector Provincial de Pensions de la Direcció Provincial de Barcelona de l'Institut Nacional de la Seguretat Social
  2. Ilma. Sra. Sara Pose Vidal Magistrada de la Sala Social del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya
  3. Sr. Eduardo Rojo TorrecillaCatedràtic de Dret laboral i Seguretat Social Universitat Autónoma de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved