ON LINE. VII edició Curs bàsic de Seguretat Social

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Formació on line:  La gravació de la formació que va tenir lloc al març 2019. Estarà oberta fins abril 2020.
Cal formalitzar la inscripció a través del formulari de  la plataforma formacogac.gestors.cat. 
Aquesta modalitat no permet l’anul·lació de l’inscripció.
Durada: 9 h
Programa:

Les prestacions de la Seguretat Social, en l’àmbit de l’empresa o de l’assessorament professional, es constitueixen com un element fonamental en la gestió dels recursos humans i de l’administració de personal. Tanmateix, la seva complexitat i la nombrosa normativa que les regulen motiven, a vegades, dificultats en la seva comprensió i en l’adopció de les mesures de gestió necessàries. 

Amb l’objectiu de mantenir informats als assistents, els advocats dels serveis jurídics d’MC MUTUAL analitzaran, des d’un nivell bàsic i de manera pràctica, la normativa fonamental que regeix aquestes prestacions, incidint en aspectes com els seus requisits, les modalitats, el càlcul d’imports, la durada, les compatibilitats i tots els temes que puguin tenir més rellevància i repercussió en l’empresa.

-    El sistema espanyol de Seguretat Social i les mútues col·laboradores amb la Seguretat Social. 
-    La incapacitat temporal. 
-    Assistència sanitària. 
-    La incapacitat permanent.
-    L’accident de treball i la malaltia professional. 
-    Prestacions familiars. Cura de menors amb càncer o malalties greus. 
-    Mort i supervivència.
-    Protecció de la desocupació. 
-    Risc durant l’embaràs i la lactància natural. 
-    Jubilació. 

Documentació La documentació està disponible a la plataforma.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi SerratsAdvocat del Servei Jurídic MC Mutual
  2. Sr. Sergio RodríguezAdvocat del Departament Jurídic MC Mutual
  3. Sr. Lluís MercaderAdvocat del Departament Jurídic MC Mutual
  4. Sra. Mónica PalomeroAdvocada del Departament Jurídic MC Mutual
  5. Sra. Maria BaileyAdvocada del Departament Jurídic MC Mutual

Amb la col·laboració de MC MUTUAL

MC MUTUAL


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved