Jornada a Lleida. Prestacions socials per als treballadors autònoms

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 17 de setembre de 2019
Nou horari: De 12 h a 14 h 
Lloc: Col·legi de Graduats Socials 
Passeig de Ronda, 164 Pral 2a. Lleida
Durada: 2 hores
 Programa:

Després dels darrers canvis normatius, la cobertura social dels treballadors autònoms s'ha incrementat amb més prestacions de la Seguretat Social. Per això, amb el propòsit d'apropar les novetats legislatives al nostre col·lectiu, juntament amb el Col·legi de Graduats i la MC MUTUAL, organitzem aquesta sessió.

Sessió en la qual l'inspector de Treball i Seguretat Social, Antonio Benavides, analitzarà les característiques particulars de les prestacions del RETA, fent especial menció a les contingències per accident de treball, la incapacitat temporal i permanent o el cessament d'activitat, entre altres.

11.45 h Lliurament de documentació
12.00 h Pau Garcia, Vicedelegat del Col·legi de Gestors a Lleida. Montserrat Cerqueda, Vicedegana segona del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona i Jordi Rosell, Director d'MC Mutual a Lleida
12.05 h Ponència a càrrec de Antonio Benavides, inspector de Treball de la Seguretat Social.
14.00 h Precs i preguntes
 
Documentació: La documentació es repartirà el dia de la formació
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Antonio Benavides VicoInspector de Treball i Seguretat Social, professor de la Universitat Ramón Llull de Barcelona i membre del Tribunal Laboral de Catalunya

Amb la col·laboració de MC MUTUAL

MC MUTUAL

Amb la col·laboració de COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

COL·LEGI OFICIAL DE GESTORS ADMINISTRATIUS DE CATALUNYA

Amb la col·laboració de COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS

COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved