Novetats IRPF i Patrimoni 2018. Lleida

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col•legiats exercents, no exercents, empleats, col•laboradors, familiars dels col•legiats exercents.
Dates: 24 i 29 d'abril de 2019
Horari: 16.30 h a 19.30 h
Lloc:

Col·legi de Gestors Delegació Lleida
Av.Joana Raspall, 6 Cial 2
Lleida

Durada: 6 h
Programació:

Sessió 24-04-2019
Impost sobre el Patrimoni, repàs i anàlisi modificació de la normativa.

IRPF, repàs de la normativa, anàlisi de les modificacions i criteris interpretatius.
Obligació de declarar, unitat familiar
Rendes exemptes
Rendiments del treball
Rendiments del capital mobiliari
Rendiments del capital immobiliari
Rendiments de les activitats econòmiques
-Estimació directa
-Estimació objectiva (mòduls)
Imputació i atribució de rendes

Sessió 29-04-2019
Resolucions TEAC i consultes DGT d'especial interès
Guanys i pèrdues patrimonials
Regles d'integració i compensació de rendes
-Integració i compensació de rendes en base imposable general
-Integració i compensació de rendes en base imposable d'estalvi
Reduccions de base imposable general
-Reducció per tributació conjunta.
-Reducció per aportacions al sistema de Previsió Social
-Reducció per pensions compensatòries
-Reducció per quotes d'afiliació i aportacions a partits polítics
Determinació de la base liquidable general
-Mínim personal i familiar
Determinació de la quota íntegra (anualitats d'aliments a favor de fills)
Deduccions generals de la quota
-Repàs de deduccions existents
-Anàlisi noves deduccions
Deduccions autonòmiques de Catalunya

Documentació: La documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 i 48 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. José Manuel Lavin BediaTècnic de l'Agència Tributària

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved