El nou bonus. Requisits de l'incentiu i actuacions per al seu compliment. Lleida

Informació del curs
Laboral

 
Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents; empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Data: 16 d'abril de 2019
Horari: De 12 h a 14 h 
Lloc:

Col·legi Oficial de Graduats Social 
Passeig de Ronda, 164 Pral 2a, LLEIDA

Durada: 2 hores
 Programa:

El Reial Decret 404/2010 va establir un sistema d'incentius, que permet a les organitzacions la devolució de fins a un 10% de les seves cotitzacions a la Seguretat Social per contingències professionals. El Reial Dedret 231/2017 va dictar una modificació en els criteris establerts que donen accés a les empreses a aquest sistema d'incentius, canvis que segueixen vigents per aquesta campanya 2019.

Amb l'objectiu de mantenir informats els seus assessors i mutualistes sobre els nous criteris a seguir per a l'obtenció d'aquest "Bonus", MC MUTUAL organitza aquesta jornada en què es resoldran també tots aquells dubtes que puguin sorgir sobre aquesta matèria.

11.45 h Lliurament de la documentació
12.00 h Benvinguda. Montse Cerqueda, Vicepresidenta segona del Col·legi de Graduats Socials de Barcelona. Delegada Provincial de Lleida. Venanci Blanch, President Delegat del Col·legi de Gestors Administratius de Catalunya a Lleida. Jordi Rosell, Director d'MC MUTUAL a Lleida.
12.05 h Ponència a càrrec d'Elisabet Coll Jordan, Cap del Departament del BONUS d'MC MUTUAL i Alejandro Romero Mirón, Director de la Divisió del Serveis de Prevenció d'MC MUTUAL.
14.00 h Precs i preguntes.

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Elisabet Coll JordanCap del Departament del BONUS d'MC MUTUAL
  2. Sr. Alejandro Romero MirónDirector de la Divisió dels Serveis de Prevenció d'MC MUTUAL

Amb la col·laboració de MC MUTUAL

MC MUTUAL

Amb la col·laboració de COL·LEGI DE GRADUATS SOCIAL DE LLEIDA

COL·LEGI DE GRADUATS SOCIALS DE LLEIDA


Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved