Reglament de Facturació

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors, familiars dels col·legiats exercents. Persones alienes al Col·legi.
Dates: 18 de març de 2019
Horari: 16:00h a 19:00h
Lloc: Hotel Ultonia
Gran Via Jaume I, 22
17001 Girona
Durada: 3 hores
Programació:
 1. Obligació d'expedir factura per empresaris o professionals.
 2. Operacions per les que no hi ha obligació d'expedir factures.
 3. Contingut de la factura "completa".
 4. Factura simplificada.
 5. Contingut de la factura simplificada.
 6. Emissió de factures pels destinataris o per tercers.
 7. Terminis per a l'emissió i per a la remissió de factures.
 8. La factura electrònica.
 9. Factures recapitulatives.
 10. Factures rectificatives: moment, forma i requisits pel que fa a la seva emissió.
 11. Duplicat de factures.
 12. Particularitats de l'obligació de documentar les operacions en els Règims especials de l'impost.
 13. Conservació de les factures i altres documents.
 14. Anotacions en registres:
  • Llibre de factures expedides.
  • Llibre de factures rebudes.
 15. Termini per a l'anotació dels assentaments registrals.
 16. Rectificació de les anotacions registrals.
Documentació: La documentació es lliurarà a l'entrada de la sala el dia de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

 1. Sr. José M. Tocornal RuízCap de la Unitat d'Inspecció de l'AEAT

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved