Model 720

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors, familiars dels col·legiats exercents. Persones alienes al Col·legi.
Dates: 25 de febrer de 2019
Horari: 16:00h a 19:00h
Lloc: Hotel Ultonia
Gran Via Jaume I, 22
17001 Girona
Durada: 3 hores
Programació:
  1. El Model 720 desprès del dictamen de la Comissió Europea..
  2. Perspectives de defensa i de devolució del pagat.
  3. Qüestions problemàtiques en emplenar el Model 720, exercici 2018.
  4. Últimes consultes emeses en relació amb el Model 720.
  5. La informació de la qual disposa l'AEAT en relació amb els comptes a l'estranger.
Nota informativa:

 Durant la jornada es lliurarà gratuïtament un exemplar del llibre La impugnación del modelo 720 (tras el Dictamen de la Comisión Europea) del  Sr. Luis Manuel Alonso González

Documentació: La documentació es lliurarà a l'entrada de la sala el dia de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jorge Pérez GarcíaAdvocat, assessor fiscal i professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved