Curs pràctic Model 720: estat de la qüestió

Informació del curs
Fiscal

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 13 de desembre de 2018
Horari: De 15.30 h a 18.30 h 
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 3 hores
Programa:

L'objectiu d'aquesta formació és poder fer un repàs de la confecció del modelo 720 una vegada ja han transcorregut 6 anys des de la seva implantació així com, l'estat de la qüestió al voltant de la possible regularització de bens a l’estranger i de com actuar davant de les actuacions que esta duen a terme la Administració Tributaria així com en els procediments de revisió.
•  Model 720
      -   Funcions - finalitat.
      -   Complementació del mateix. 
      -   Requisits
      -   Famílies
      -   Límits 
      -   Repàs de consultes al voltant de la seva complementació
    Aspectes sancionadors 
    Actuacions de la AEAT en curs
    Regularització de bens a l´exterior.  És possible?
     -   Al voltant del art. 39.2 LIRPF
     -   Debilitats de la norma
             -   Naturalesa dels guanys de patrimoni
             -   Imprescriptibilitat
             -   Infracció de principis constitucionals
    - Límits a la seva aplicació
    - Procediment Europeu
    - Viabilitat regularització via art. 27 LGT.
•   Crítiques a l’àmbit sancionador .- Resolució del TEAR de València.
•   Com actuar davant de procediments tributaris al voltant del 720
•   Vies de defensa en procediments econòmic administratius i contenciosos

Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jorge Pérez GarcíaAdvocat, assessor fiscal i professor de Dret Financer i Tributari de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved