Coneixes quines obligacions tenen totes les empreses en matèria d'igualtat?

Article
Com elaborar el pla d'igualtat a les empreses. Curs pràctic

DATA i HORARI
20 de febrer de 2020
, de 15.30 h a 19.30 h 
LLOC
Plaça Urquinaona 6, 08010 Barcelona
PREU
120 €
PREU ESPECIAL COL·LEGIAT 
60 €  El GA i el seu equip gaudeixen d'un 50% de descompte sobre el preu del curs     

                                   Inscriu-te           Llegir +

Si t'inscrius a les dues formacions gaudiràs d'un 20% de descompte en el preu de la segona inscripció

Arrel de l’entrada en vigor del RD 6/2019, cada cop són més les empreses que estan obligades a desenvolupar plans d’igualtat.
En aquest curs es presenten un seguit d’eines per tal que les empreses i organitzacions puguin desenvolupar aquests projectes, i complir amb la legislació vigent 
•  Conèixer els conceptes i l'argot propi de la igualtat d'oportunitats entre dones i homes.
•  Orientar en com incorporar la perspectiva de gènere en els projectes d’igualtat.
•  Apropar el marc normatiu en matèria d’igualtat i quines són les obligacions de totes les empreses.
•  Dotar de recursos pràctics i eines que permeten treballar la diagnosi i el Pla d’igualtat.
•  Conèixer com la cultura organitzacional i les polítiques de gestió de persones impacten en la igualtat d'oportunitats de dones i homes.
 
Programa
•  Marc normatiu en igualtat de dones i homes.
•  Drets i obligacions, per a les empreses, en materia d’igualtat.
•  Conceptes bàsics: la igualtat, no discriminació, discriminació directa i indirecta, la integració de la perspectiva de gènere, etc.
•  Estructura del Pla d’igualtat. Eines i recursos existents
•  La prevenció i abordatge de l’assetjament.

PONENT
Sra. Georgina Gonzàlez
, Consultora en Gènere

 
 
Actuació davant d'un assetjament en l'àmbit laboral. Curs pràctic

DATA i HORARI
3 de març de 2020
, de 16.30 h a 19.30 h
LLOC
Plaça Urquinaona 6, 08010 Barcelona
PREU
120 €
PREU ESPECIAL COL·LEGIAT 
60 €  
El GA i el seu equip gaudeixen d'un 50% de  descompte sobre el preu del curs

                                                   Inscriu-te           Llegir +

Si t'inscrius a les dues formacions gaudiràs d'un 20% de descompte en el preu de la segona inscripció

Des de l’any 2007, arrel de la Llei Orgànica 3/2007, d’igualtat efectiva de dones i homes, s’estableix que, totes les empreses, amb independència del nombre de persones treballadores, han de promoure condicions de treball que evitin l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe i arbitrar procediments específics per prevenir-los i per donar curs a les denúncies o reclamacions que puguin formular els qui n’hagin estat objecte. 
Per tant l’elaboració de protocols o guies per a la prevenció i abordatge de l’assetjament són eines indispensables a les empreses.

Objectius 
• Conèixer el procediment d’actuació en cas de denúncia per assetjament i les passes que cal seguir.
• Conèixer mesures preventives a activar en cas d’indici d’assetjament però absència e denúncia.
• Dotar l’alumnat de coneixements necessaris per l’atenció a víctimes d’assetjament.
•Dotar  l’alumnat  d’eines  pràctiques  per  dur  a  terme  un  procés  d’investigació  en  cas d’assetjament.
• Aprendre a elaborar informes relatius als processos d’investigació en casos d’assetjament.
• Conèixer el circuit d’elevació de propostes de sanció en casos d’assetjament.
• Es combinarà el debat i l’anàlisi de casos pràctics amb exposicions teòriques; contant amb suport audiovisual quan sigui necessari.
 
Programa
• Recepció, codificació i processament
• Mesures psico-socials en absència de denúncia.
• Atenció a la víctima: escolta activa, contenció emocional i recursos disponibles.
• Investigació: objectius, fases i metodologia.
• Entrevista: orientacions i principis rectors.
• Informe de conclusions: objectius i contingut.
• Circuit sancionador.

PONENT
Sra. Sílvia Alberich Castellanos, Consultora en Gènere

Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved