Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV, fiscalitat dels vehicles i ROMA

Vehicles

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Dates: 7, 21 i 28 d'octubre, 4, 11 i 18 de novembre 2019 
Horari: De 15.00 h a 18.30 h  
Excepcions L'horari del dia 7 d'octubre serà de 16.00 h a 19.00 h 
  L'horari del dia 28 d'octubre serà de 15.30 h a 18.30 h
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Durada: 20 hores
 

Comptarà amb la participació del SrAlfonso Lluzar, ponent de la Comissió de Trànsit, com a moderador.

En aquestes sessions s'analitzaran nous temes de gran actualitat com:

Normativa bàsica, competències, Organització DGT/JPT
Permisos de conduir: classe, obtenció
Permisos de conduir: pròrroga i bescanvis
Permisos de circulació: matriculació ordinària i especial
Permisos de circulació: canvis de titularitat
Permisos de circulació

   -  Autoritzacions temporals
   -  Renovació
   -  Duplicats
   -  Baixes
   -  Rehabilitacions
   -  Altres anotacions registrals
Procediment sancionador en matèria de trànsit: procediment abreviat, procediment sancionador ordinari, notificació i DEV. 
L’ITV prèvia a la matriculació
Les ITV periòdiques
Les ITV extraordinàries (amb detall dels diferents serveis)
Tipus de reformes
Procediment administratiu de les reformes
Anotació telemàtica d’inspeccions i reformes per les estacions ITV en el registre de vehicles
EITV
Novetats Reial Decret 920/2017

Permisos de circulació: canvis de titularitat
Fiscalitat del vehicle 
Delimitació IVA/TPO i conseqüències tributàries:
   -  Subjecció a IVA
   -  No subjecció/exempció
No obligació de presentació: Llei 12/2004 , de 27 de desembre
   -  Menció a l’exempció prevista a l’art. 45.I.B.16) del TRITP
Elements de l'obligació tributària:
  -   Base imposable
  -   Subjecte passiu
Consideracions en el cas dels divorcis
Mitjans de tramitació davant l’ATC
Fiscalitat del vehicle
 -  Fet imposable, meritament, subjecte passiu
 -  Subjeccions, exempcions
 -  Devolucions de l´impost
ROMA

Documentació: La documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 i 48 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Maria Teresa Garcia-Herrero SuárezSupcap de la Prefectura Provincial de Barcelona
  2. Sr. Ernesto Bordanaba BertranCap de l’Àrea de prova d’aptitud Prefactura Provincial de Barcelona
  3. Sra. Linda Lyoussfi Krifhat Cap del servei de permisos de conduir de la Prefectura Provincial de Barcelona
  4. Sra. Susana Ramiro PérezCap del servei de vehicles de la Prefectura Provincial de Barcelona
  5. Sra. Cristina Arranz Martígestora supervisora del Servei d’Atenció als contribuents i censos tributaris de l’Oficina Central de Gestió a Barcelona de l’ATC
  6. Sr. Jesús Pérez Marquinacap de la Secció d’Inspecció Tècnica del Vehicle
  7. Sra. Ana Berne NavarroTècnic de la Dependència Regional de Gestió Tributària de l'A.E.A.T
  8. Sr. Felip Gracia AguilaCap del Centre de Mecanització Agrària

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved