ON LINE - Jornada Elaboració pràctica dels Comptes Anuals per a PIMES. 2024

Informació del curs
Comptable

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Programa: Elaboració pràctica dels Comptes Anuals per a Pimes
1.  Aspectes formals
2.  Terminis, models i formes de presentació
3.  Contingut
      a. Annex I. Model normalitzat Pime
4.  Requisits tècnics de la presentació telemàtica
5.  Confecció Comptes Anuals en D2 i presentació en Registradors
      a. Annex II. Dipòsit Digital
      b. Annex III. Presentació
6.  Esmena d'errors
7.  Reformulació de Comptes
8.  Règim sancionador
Modalitat:
On line gravació. L'enregistrament va tenir lloc durant el mes de maig de 2024
Documentació: Consta d'un video amb la gravació de la sessió de gairebé 4 hores i documentació.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. Cristian González Garcia Diplomat en Ciències Empresarials (Universitat de Barcelona). Expert comptable i Responsable d'equip al Departament Comptable de Gestart Assessors, SL.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved