Jornada - Elaboració pràctica dels Comptes Anuals per a PIMES. 2024

Informació del curs
Comptable

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data:  9 de maig de 2024
Hora: De 9.30 h a 13.30 h 
Programa: Elaboració pràctica dels Comptes Anuals per a Pimes
1.  Aspectes formals
2.  Terminis, models i formes de presentació
3.  Contingut
      a. Annex I. Model normalitzat Pime
4.  Requisits tècnics de la presentació telemàtica
5.  Confecció Comptes Anuals en D2 i presentació en Registradors
      a. Annex II. Dipòsit Digital
      b. Annex III. Presentació
6.  Esmena d'errors
7.  Reformulació de Comptes
8.  Règim sancionador
Modalitat:
Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
-  Streaming (zoom). 
La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
Per tenir accés a les gravacions, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Informació inscripcions: A partir de l’1 de gener beneficia't de la nova promoció* que ofereix el Col·legi de Gestors a través de FORMACOGAC¿Com pots gaudir d'aquesta promoció*?
Si dues o més persones de la mateixa gestoria s’inscriuen a una formació en modalitat presencial, el preu de la segona inscripció en endavant gaudirà d’un 75% de descompte respecte a l’import del curs.
Descompte no acumulable. En el cas que el gestor col·legiat estigui gaudint de la promoció de formació de nou incorporat, només s’aplicarà a les inscripcions presencials dels membres del seu equip, a partir de la segona en endavant.
Promoció disponible únicament per inscripcions en modalitat presencial i no subjectes a cap altra promoció. En el cas que es modifiqui la modalitat, el descompte quedaria anul·lat.
*Aquesta promoció no inclou: Cicle deontològic, Curs de Trànsit ni Jornada d’introducció a la normativa de Transports. Consulteu excepcions a les condicions de cada formació. 
Informació connexió zoom:  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. Cristian González Garcia Diplomat en Ciències Empresarials (Universitat de Barcelona). Expert comptable i Responsable d'equip al Departament Comptable de Gestart Assessors, SL.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved