Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV i fiscalitat vehicles, A9 i ROMA. IX edició. 2024

Informació del curs
Vehicles

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Dates: 4, 11, 18 de març i 8, 15, 22 i 29 d'abril de 2024
Horari: Inici 15.30 h (consulteu programa)
Durada:  20,5 h 
Modalitat Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
Streaming (zoom). 
La visualització de la jornada estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe
ATENCIÓ MODIFICACIÓ Programa:

 -   4 de març de 2024
        De 15.30 h a 16.30 h    Normativa bàsica, competències, Organització DGT/JPT
        De 16.40 h a 18.40 h    Permisos de circulació: matriculació ordinària i especial                                                        
-  11 de març de 2024
        De 15.30 h a 18.40 h    Permisos de circulació: canvis de titularitat

-  18 de març de 2024
       
De 15.30 h a 17.00 h     Permisos de conduir: pròrroga i bescanvis
       
De 17.10 h a 18.40 h     Procediment sancionador en matèria de trànsit: procediment abreviat, procediment sancionador ordinari, notificació i DEV

-  8 d'abril de 2024
        De 15.30 h a 17.30 h    Permisos de circulació:
            -  Autoritzacions temporals
            -  Renovació
            -  Duplicats
            -  Baixes
            -  Rehabilitacions
            -  Altres anotacions registrals
        De 17.40 h a 18.40 h    Permisos de conduir: classe, obtenció
-  15 d'abril de 2024
        De 15.30 h a 17.00 h Fiscalitat del vehicle
            -  Delimitació IVA/TPO: casos pràctics de supòsits de no subjecció i exempció
            -  No obligació de presentació: la rectificació de l’autoliquidació
            -  L’exempció prevista a l’art- 45.I.B.16) del TRITP
            -  Elements de la obligació tributària
            -  Casos pràctics més conflictius/dubtosos i la tributació i tramitació_ divorcis, operacions societàries, subhastes
            -  Obligacions formals
        De 17.10 h a 19.10 h    Fiscalitat del vehicle
          -   Naturalesa i marc normatiu.
          -   Fet Imposable. No subjeccions. Exempcions.
          -   Base Imposable.
          -  Reduccions.
          -  Tipus Impositius.
          -  Classificació de vehicles.
          -  Matrícules especials.
          -  Devolucions (model 568).
          -  Models 05 i 06.
          -  Criteris interpretatius i Consultes.
          -  Informació i ajuda en la tramitació.
          -  Supòsits pràctics.
-  22 d'abril de 2024
         De 15.30 h a 17.00 h      IVTM
         -   Fet imposable
         -   Subjectes passius
         -   Quota de l’impost: tributació segons tipus de vehicles.
         -   Període impositiu i meritació: baixes definitives i temporals.
         -   Beneficis fiscals: exempcions i bonificacions potestatives
      De 17.10 h a 19.10 h   ROMA
         -  El Registre oficial de maquinària agrícola (ROMA): Informació general i tràmits telemàtics.
-  29 d'abril de 2024
       De 15.30 h a 17.00 h      A9
         - A9 expedientis comunicació amb trànsit.
         -  Tràmit en a9 trànsit.
         - Mandat genèric.
         - Mandat específic en A9 Signatura.
         - Facturació del tràmit des de A9 Multiplica.

Informació import inscripció:  Els col·legiats exercents que assisteixin a la formació tenen subvencionat el 100% del preu

Empleats, familiars i col·laboradors del col·legiat exercent:

- Jornada d'introducció a la normativa vigent de transports: 105 € 
- Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV i fiscalitat vehicles, A9 i ROMA: 245 € 

Inscripcio a les dues formacions de la mateixa persona (trànsit i transports) import total: 301 € - El preu es modificarà automàticament un cop es faci la segona inscripcio per part de la mateixa persona
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió ZOOM  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. Seguiu les instruccions per poder accedir.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

 1. Sr. Javier Galindo Monserrat Cap de Servei de Formació Viària.
 2. Sra. Susana Ramiro PérezCap Local. Oficina Local de Tràfic de Sabadell
 3. Sr. Ernesto Bordanaba BertranCap d'Àrea de Proves d'Aptitud
 4. Sra. Nuria Köhn LuqueCap de Servei de Permisos de Conduir
 5. Sra. Cristina Arranz Martígestora supervisora del Servei d’Atenció als contribuents i censos tributaris de l’Oficina Central de Gestió a Barcelona de l’ATC
 6. Sra. Ana María Rivas VarelaCap de Servei d'Unitat de Planificació i Selecció d'IRPF de la Dependència Regional de Gestió de Catalunya
 7. Sra. Marta López FaroCap de l’oficina de Badia del Vallès. Organisme de Gestió Tributària de la Diputació de Barcelona
 8. Sra. Núria Montagut CasanovasCap del Centre de Mecanització Agrària. Servei d’Ordenació Agrícola. Direcció General d'Agricultura i Ramaderia. Departament d'Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural.
 9. Sra. Laia Colome AixasAdministrativa responsable del ROMA del Centre de Mecanització Agrària.
 10. Sra. Anna XapellíÀrea de Marketing i Comercial de GESCO
 11. Sra. Maria Jesús BotellaÀrea d'Implantació de Gesco

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved