ON LINE - Compliance Penal i riscos penals als quals estan exposades les gestories administratives

Informació del curs
Penal i Jurídic

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: Modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc a l'octubre de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Programa: 1.  Origen del Compliance Penal: la responsabilitat penal de les organitzacions.
2.  Assessories i Gestories, a quins riscos penals estan exposades?
3.  Què és el Sistema de Compliance Penal?
4.  Requisits del Sistema de Compliance Penal.
5.  Sistema de Compliance Penal: fases per a la seva implementació.
6.  Pilars del Sistema de Compliance Penal: òrgan supervisor.
7.  Pilars del Sistema de Compliance Penal: les polítiques internes.
8.  Pilars del Sistema de Compliance Penal: els canals de denúncia.
9.  Sistema Intern d'Informació, Llei 2/2023 reguladora de la protecció de les persones que informin sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
10. El Compliance penal en el nostre dia a dia.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Mariana LadagaAssociada de l'Àrea de Dret Penal-Econòmic i Compliance de DWF-RCD

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved