Formació Perits Judicials

Informació del curs
Penal i Jurídic

Dirigit a: Col·legiats exercents
Data: 20 de setembre de 2023
Horari: De 15.30 h a 18.30 h 
Programa:  El pèrit i la seva regulació en la LEC
-   Classes de pèrits: insaculats i de part.
-   Diferenciació entre Pèrit i Testimoni Pèrit.
-   Les màximes d'experiència. La importància del Pèrit en el litigi.
-   Imparcialitat i objectivitat.
-   El defecte o tatxa i la recusació.
-   La responsabilitat

La probàtica
-   La prova, la necessitat de provar.
-   La prova en les diferents jurisdiccions: civil, penal, contenciós administratiu, davant de l'AEAT, etc.
-   Proves directes.
-   Proves indirectes.

Pràctica forense
-   Llistes de Pèrits i la seva inclusió.
-   La designació.
-   L'acceptació del càrrec.
-   La provisió de fons i els honoraris, la seva aprovació, impugnació i moderació.
-   L'objecte de l'informe, la planificació i l'execució dels treballs pericials.
-   Consells pràctics.
-   L'informe (model).
-   La defensa a sala de l'informe: l'oralitat.
-   La valoració judicial de l'informe, les regles de la sana crítica.
-   Principals errors en els informes.
-   Consells pràctics a seguir a sala.
-   Terminis processals en cada fase del procediment.

Ámbit d'actuació del gestor administratiu
-   Comptabilitat empresarial.
-   Gestió immobiliària i financera.
-   Taxacions immobiliàries.
-   Taxacions de béns mobles.
-   Gestió laboral.
-   Vehicles, transports i embarcacions.
-   Altres en l'àmbit de la professió del gestor.

Documentació
-   Model de contracte.
-   Model de provisió de fons.
-   Model d'honoraris.
-   Model d'informe.
-   Altres escrits. 
Convocatòria Perit Judicial Actueu com a Perit Judicial, una nova oportunitat com a Gestor Administratiu.
Us informem que s'aprovat una nova convocatòria i podreu inscriure-us a la llista de perits judicial per actuar com a perits davant els òrgans judicials de Catalunya. 
El termini d'inscripció a les llistes és del 12 de setembre al 16 d'octubre de 2023. 
Podeu fer arribar la sol·licitud d'inscripció durant en aquestes dates a serveiscogac@gestors.cat, per més informació truqueu al telèfon 93 317 06 86
Més informació a la convocatòria i a la sol·licitud d'inscripció.
 Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona 
-  Streaming (zoom).  La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. 
Per tenir accés a les gravacions i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació

Informació connexió zoom:

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Rodrigo Cabedo Gregori Auditor-Censor Jurat de Comptes i Gestor Administratiu

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved