Cicle de formacions deontològiques de trànsit

Informació del curs
Vehicles

Dirigit a: Al titular del despatx, gestor administratiu i a un empleat com a mínim, si la gestoria té personal al seu càrrec (sempre que el GA s'hagi inscrit o hagi cursat la formació anteriorment)
Data 1 de juny de 2023
Horari : De 15.30 h a 18.00 h 
Important: Per al compliment del protocol de la DGT i poder quedar inscrits al Registre de Gestors Administratius experts en vehicles i fer servir el servei suport
És imprescindible i de vital importància l’assistència a aquesta formació, per aquest motiu, s’ha cregut convenient impartir-la únicament de manera presencial, sense modalitat streaming
Aquesta formació acredita a incloure el titular de la gestoria administrativa dintre del registre esmentat
Indicat pels gestors que encara no hagin cursat aquesta formació en altres edicions.
Programa: Deontologia: responsabilitats dels gestors administratius i els seus empleats en els tràmits telemàtics de trànsit en l’àmbit civil i penal a càrrec del  Sr. Tomàs Segura i Sr. Victor Gómez, respectivament. 
   CIVIL 
Responsabilitat dels Gestors Administratius en la gestió telemàtica
        -  Naturalesa de l’actuació del Gestor Administratiu
        -  Marc normatiu
        -  Aspectes teòrics de la Responsabilitat Civil del Gestor
        -  Aspectes pràctics de la Responsabilitat Civil del Gestor
        -  Exemples
        -  Prescripció
        -  Assegurança

PENAL   
Dret penal i encàrrecs de gestió telemàtica.
Falsedat documental i encàrrecs de gestió del COGAC: diferents supòsits
        -  Falsificació de la signatura del mandant en el document de mandat
        -  No verifica correctament els documents sobre identitat i representació exigits pel Reglament General de Vehicles
        -  Delicte comès per empleat autoritzat de la gestoria
        -  Conseqüències jurídiques addicionals associades a la comissió del delicte
Modalitat: Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
 Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac. 

Ponents

  1. Sr. Tomás Segura AndrésAdvocat del Bufet Bergós Advocats
  2. Dr. Víctor Gómez MartínCatedràtic de Dret penal. Coord. Màster Criminologia, Política criminal i Sociologia juridicopenal Coord. Secció Dret penal i Criminologia. Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved