ON LINE - Novetats que incorpora la Llei de Pressupostos Generals de l’Estat i altra normativa a l’any 2023

Informació del curs
Fiscal-Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents.
Modalitat: Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc el 9 de gener de 2023. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. 
Programa:  Aspecte Laboral - a càrrec del Sr. Jordi García Viña, Catedràtic de Dret del Treball de la Universitat de Barcelona

   - Pensions.
   - Prestacions de la Seguretat Social.
   - Cotització.
   - Formació professional per a l’ocupació.
   - Interès legal dels diners.
   - Interès de demora.
   - IPREM.
   - Altres

Aspecte Fiscal - a càrrec del Sr. Jorge Sarró Riu, Director del departament de dret Fiscal de DWF-RCD. Inspector de Finances de l’Estat en excedència.

   - IRPF
   - IS
   - IVA
   - ITSGF
   - Autònoms
         .  Obtenció i càlcul del rendiment net

Aspecte Autònoms - a càrrec del Sr. José Maria Vargas. Director de l’Administració de TGSS de Vilanova i la Geltrú. Coordinador de la Unitat funcional RETA a la DP TGSS de Barcelona. Professor Associat a la Universitat de Barcelona

Nou sistema de cotització RETA 2023 des de l'àmbit normatiu i d’actuació de la TGSS
   - Implantació progressiva.
   - Elecció de base de cotització provisional segons mitjana mensual de rendiments. nets comunicats per la persona treballadora autònoma. Taula general i reduïda.
   - Ajustament de la base de cotització provisional a les variacions de rendiments.
   - Períodes d'alta amb bases de cotització no elegibles.
   - Quota provisional.
   - Regularització definitiva segons dades comunicades per l'AET.
   - Període transitori.
   - Modificació dels beneficis de cotització

Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi García ViñaCatedràtic de Dret Laboral de la Universitat de Barcelona
  2. Sr. Jorge Sarró RiuDirector del departament de dret Fiscal de DWF-RCD. Inspector de Finances de l’Estat en excedència.
  3. Sr. José María VargasDirector de l’Administració de TGSS de Vilanova i la Geltrú. Coordinador de la Unitat funcional RETA a la DP TGSS de Barcelona. Professor Associat a la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved