Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV i fiscalitat dels vehicles. 2023

Informació del curs
Vehicles

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Dates: 6, 13, 20 i 27 de febrer i 6 de març de 2023
Horari: De 15.30 h a 18.40 h aproximadament, excepte el dia 6 març que finalitzarà a les 19.10 h 
Modalitat Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:
Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. Barcelona
Streaming (zoom). 
La visualització de la jornada estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe
 Programa:
6 de febrer de 2023
De 15.30 h a 16.30 h    Normativa bàsica, competències, Organització DGT/JPT
De 16.40 h a 18.40 h    Permisos de circulació: matriculació ordinària i especial                                                        

13 de febrer 2023

De 15.30 h a 18.40 h    Permisos de circulació: canvis de titularitat

20 de febrer de 2023
De 15.30 h a 17.30 h    Permisos de circulació:
-  Autoritzacions temporals
-  Renovació
-  Duplicats
-  Baixes
-  Rehabilitacions
-  Altres anotacions registrals
    
De 17.40 h a 18.40 h    Permisos de conduir: classe, obtenció

27 de febrer de 2023
De 15.30 h a 17.00 h     Permisos de conduir: pròrroga i bescanvis
De 17.10 h a 18.40 h     Procediment sancionador en matèria de trànsit: procediment abreviat, procediment sancionador ordinari, notificació i DEV

6 de març de 2023
De 15.30 h a 17.00 h   Fiscalitat del vehicle
-  Delimitació IVA/TPO: casos pràctics de supòsits de no subjecció i exempció
-  No obligació de presentació: la rectificació de l’autoliquidació
-  L’exempció prevista a l’art- 45.I.B.16) del TRITP
-  Elements de la obligació tributària
-  Casos pràctics més conflictius/dubtosos i la tributació i tramitació_ divorcis,
operacions societàries, subhastes
-  Obligacions formals
 

De 17.10 h a 19.10 h    Fiscalitat del vehicle
-   Naturalesa i marc normatiu.
-   Fet Imposable. No subjeccions. Exempcions.
-   Base Imposable.
-  Reduccions.
-  Tipus Impositius.
-   Classificació de vehicles.
-   Matrícules especials.
-   Devolucions (model 568).
-   Models 05 i 06.
-   Criteris interpretatius i Consultes.
-   Informació i ajuda en la tramitació.
-  Supòsits pràctics.
Informació import inscripció:  Els col·legiats exercents que assisteixin a la formació tenen subvencionat el 100% del preu

Empleats, familiars i col·laboradors del col·legiat exercent:

- Jornada d'introducció a la normativa vigent de transports: 100 € 
- Curs trànsit:  vehicles, conductor, ITV i fiscalitat dels vehicles 170 € 

Inscripcio a les dues formacions (trànsit i transports) import total: 212 € (el preu es modificarà automàticament un cop es faci la segona inscripcio per part de la mateixa persona) 
Durada: 15,5 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió ZOOM  L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. Seguiu les instruccions per poder accedir.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Javier Galindo Monserrat Cap de Servei de Formació Viària.
  2. Sra. Susana Ramiro PérezCap Local. Oficina Local de Tràfic de Sabadell
  3. Sr. Ernesto Bordanaba BertranCap d'Àrea de Proves d'Aptitud
  4. Sra. Nuria Köhn LuqueCap de Servei de Permisos de Conduir
  5. Sra. Ana María Rivas VarelaCap de Servei d'Unitat de Planificació i Selecció d'IRPF de la Dependència Regional de Gestió de Catalunya
  6. Sra. Cristina Arranz Martígestora supervisora del Servei d’Atenció als contribuents i censos tributaris de l’Oficina Central de Gestió a Barcelona de l’ATC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved