Curs pràctic de Comptabilitat

Informació del curs
Comptable

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 3, 10 i 17 d'octubre de 2022
Horari: De 15 h a 18 h 
Modalitat: Indiqueu quan feu la inscripció, la modalitat escollida:

-  Presencial. Places limitades. Col·legi de Gestors. Plaça Urquinaona, 6. 6a planta. 08010 Barcelona
-  Streaming (zoom). 

La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment.
Programa:  1.    Conceptes fonamentals 
       1.1.  Concepte de comptabilitat
       1.2.  Objectius de la comptabilitat
       1.3.  Tipus de comptabilitat
       1.5.  La normalització comptable

2.    Balanç de situació 
       2.1.  Concepte d’inversió
       2.2.  Balanç de situació
       2.3.  Cas pràctic 

3.    Compte de pèrdues i guanys 
       3.1.  Compres 
       3.2.  Despeses
       3.3.  Vendes i ingressos
       3.4.  Altres guanys i pèrdues
       3.5. Cas pràctic

4.    Balanç I 
       4.1.  Comptes de tresoreria
       4.2.  Existències 
       4.3.  Proveïdors, creditors, clients i deutors 
       4.4.  Efectes comercials 
       4.5.  Comptes de personal 
       4.6.  Cas pràctic

5.    Balanç II 
       5.1.  Hisenda Pública 
       5.2.  Comptabilitat de l’Impost de Societats 
       5.3.  Comptabilitat de l’IVA.
       5.4.  Immobilitzat.
       5.5.  Inversions financeres i endeutament 
       5.6.  Cas pràctic
Informació connexió Zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació i seguir instruccions.Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe. Un cop descarregat aneu al curs, dins la plataforma FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades. 
Durada: 9 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi Rizo GubianasAssessor financer, expert comptable i Professor de Comptabilitat Financera en el Grau de Comptabilitat i Finances de la Universitat Autònoma de Barcelona (UAB). Col·laborador de l'ACCID.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved