ON LINE - Curs bàsic d'estrangeria i nacionalitats. Inici d'activitat

Informació del curs
Estrangeria

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat:  Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament va tenir lloc durant el mes de maig de 2022. Es podrà visualitzar en qualsevol moment. Consta de 4 videos i documentació.
Programa: 1.  Normativa bàsica
       1.1. Normes en materia d'estrangeria 
       1.2. Normes en materia de nacionalitat 
2.  Nacionalitat Espanyola
        2.1.  Adquisició de la nacionalitat originaria.
        2.2.  Adquisició de la nacionalitat originaria per simple presunció 
        2.3.  Adquisició de la nacionalitat derivada 
        2.4.  Documentació nacessària i requisits
        2.5.  Procediment per a sol·licitar la nacionalitat espanyola per residencia 
        2.6.  Pèrdua de la nacionalitat espanyola
3.  Estrangeria
       3.1.  UE, no UE i no UE però que estàn a Schengen
       3.2.  Residència temporal i residència de llarga durada 
       3.3.  Entrada en el territori nacional i prohibició d'entrada. Diferència entre devolució, expulsió, sortida obligatoria i d'entrada
       3.4.  Tipus de visats. 
       3.5.  Llocs de presentació i persones que hi intervenen.
       3.6   Guia de Tràmits
4.   Tràmits
        4.1.  Residència no luctariva
                 4.1.1. Requisits
                 4.1.2  LLoc de presentació 
                 4.1.3. Documents necessàris
        4.2.   Autorització de residencia i treball inicial.
                 4.2.1.  Compte propi
                 4.2.2.  Compte aliena
                 4.2.3.  Lloc de presentació 
                 4.2.4.  Requisits
                 4.2.5.  Documentació necessària
        4.3.  Reagrupació familiar
                 4.3.1.  Requisits
                 4.3.2.  Documentació necessària
        4.4.  Autorització de residència per circumstàncies excepcionals
                4.4.1.  Arrelament social
                4.4.2.  Arrelament Laboral 
                4.4.3.  Arrelament familiar 
                4.4.4.  Arrelament per causes humanitàries
                              4.4.4.1.  Victima de delicte penal 
                              4.4.4.2.  Conductes violentes en l'entorn familiar
                              4.4.4.3.  Enfermedad sobrevinguda 
                              4.4.4.4.  Imposibilitat de trasllat al pais d'origen.
                              4.4.4.5.  Col·laboració amb la justicia o policials
                              4.4.4.6.  Dones víctimes de violència de gènere.        
5.   Ciutadans comunitaris
        5.1.  A quins païsosfa referència
        5.2.  Inscripció en el Registre Central d'estrangers per a ciutadans comunitaris
        5.3.  Autorització de residència per a familiars de ciutadans comunitaris.
                 5.3.1.  Supòsits compresos.
                 5.3.2.  Limitacions temporals 
                 5.3.3.  Documentació necessària
                 5.3.4.  Conservació del règim comunitari.
6.   Estudiants
        6.1.1.  Requisits
        6.1.2.  Lloc de presentació 
        6.1.3.  Documentació necessària
        6.1.4.  Pròrroga i modificació
7.   Llei d'emprenedors
        7.1.  Autorització de residència per a inversors
        7.2.  Autorització de residència per a emprenedors.
        7.3.  Autorització de residència per a professionals altament qualificats
        7.4.  Autorització de residència per a investigadors
        7.5.  Autorització de residència per a treballadors que realitzin moviments intra empresarials dins la mateixa empresa o grups d'empreses.
8.    Part Pràctica o TIC  
       8.1.   Presentació de nacionalitat per residència de la plataforma del Consejo Nacional de Gestores  
       8.2.  Utilizació de les diferents pàgines del Ministeri on trobar tota l'informació d'estrangeria
9.    Casos Pràctics de nacionalitat i estrangeria  
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. Marc GiménezPonent de la Comissió d'Estrangeria i Nacionalitats del Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved