Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV i fiscalitat dels vehicles. Streaming

Informació del curs
Vehicles

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Dates: Dilluns 7, dimarts 15, dilluns 21 i 28 de febrer i dilluns 7 de març de 2022. De 16 h a 19 h  
Horari: De 16.00 h a 19.00 h

La sessio del dia 7 de març finalitzarà a les 18.00 h 
Modalitat Streaming. La visualització de la jornada estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe
Programa: 

En aquestes sessions s'analitzaran nous temes de gran actualitat com:

Normativa bàsica, competències, Organització DGT/JPT
Permisos de circulació: matriculació ordinària i especial 
Permisos de circulació: canvis de titularitat 
Permisos de circulació: 
     • Autoritzacions temporals
     • Renovació
     • Duplicats
     • Baixes
     • Rehabilitacions
     • Altres anotacions registrals
Permisos de conduir: classe, obtenció
Permisos de conduir: pròrroga i bescanvis
Procediment sancionador en matèria de trànsit: procediment abreujat, procediment sancionador ordinari, notificació i DEV
Fiscalitat del vehicle 
     •  Fet imposable, meritament, subjecte passiu
     •  Subjeccions, exempcions
     •  Devolucions de l´impost
Fiscalitat del vehicle 
Delimitació IVA/TPO i conseqüències tributàries:
     • Subjecció a IVA
     • No subjecció/exempció
No obligació de presentació: Llei 12/2004 , de 27 de desembre
     • Menció a l’exempció prevista a l’art. 45.I.B.16) del TRITP
Elements de l'obligació tributària:
     • Base imposable
     • Subjecte passiu
Consideracions en el cas dels divorcis
Mitjans de tramitació davant l’ATC

Informació import inscripció:  Els col·legiats exercents que assisteixin a la formació tenen subvencionat el 100% del preu

Empleats, familiars i col·laboradors del col·legiat exercent:

- Jornada d'introducció a la normativa vigent de transports: 95 € 
- Curs trànsit:  vehicles, conductor, ITV i fiscalitat dels vehicles 165 € 

Inscripcio a les dues formacions (trànsit i transports) import total: 206 € (el preu es modificarà automàticament un cop es faci la segona inscripcio per part de la mateixa persona) 
Durada: 14 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió ZOOM   L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. Seguiu les instruccions per poder accedir.
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe  Un cop descarregat,  aneu al curs, dins la plataforma FORMACOGAC i seguiu les indicacions abans esmentades.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Javier Galindo Monserrat Cap de Servei de Formació Viària.
  2. Sra. Susana Ramiro PérezCap del servei de vehicles de la Prefectura Provincial de Barcelona
  3. Sr. Ernesto Bordanaba BertranCap d'Àrea de Formaciò Viària
  4. Sra. Nuria Köhn LuqueCap de Secció de Permisos de conduir
  5. Sra. Linda Lyoussfi Krifhat Cap del servei de permisos de conduir de la Prefectura Provincial de Barcelona
  6. Sra. Ana Berne NavarroTècnic de la Dependència Regional de Gestió Tributària de l'A.E.A.T
  7. Sra. Cristina Arranz Martígestora supervisora del Servei d’Atenció als contribuents i censos tributaris de l’Oficina Central de Gestió a Barcelona de l’ATC

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved