Novetats en matèria societària. Sessió pràctica - Streaming

Informació del curs
Mercantil

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 23 de setembre de 2021
Horari: De 10.00 h a 12.00 h 
Modalitat: Streaming. La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Programa: Novetats en matèria societària sobre la base de la Llei 5/2021, de 12 d'abril

A.   Modificacions i novetats introduïdes en el Text Refós de la Llei de Societats de Capital:

      1.  En matèria de societats no cotitzades:
       a. Celebració de juntes exclusivament telemàtiques de les societats.
       b. Modificació del deure de diligència dels administradors.
       c. Modificació de la delimitació de persones vinculades als administradors.
       d. Règim de les operacions intragrupo.
       e. Inscripció de les operacions d'augment de capital.

      2.  En matèria de societats cotitzades:
       a.  Aclariment de l'àmbit d'aplicació del títol referit a les societats cotitzades.
       b. Identificació d'accionistes i beneficiaris últims.
       c. Modificacions en matèria d'ampliacions de capital de les societats cotitzades.
       d. Celebració de juntes exclusivament telemàtiques de les societats cotitzades.
       e. Modificació del règim de les operacions vinculades.
       f. Altres novetats en matèria de funcionament de les societats cotitzades.
       g. Supervisió de la CNMV

B.   Modificacions i novetats introduïdes en la Llei del Mercat de Valors:
       a. Informació financera trimestral.
       b. Accions de lleialtat.
       c. Assessors de vot.
       d. Fullets.
       e. Sindicat d'obligacionistes.

C.   Modificacions i novetats introduïdes en relació a altres normes (Codi de Comerç, Llei d'Auditoria de Comptes, Llei d'Institucions d'Inversió Col·lectiva, Llei per la qual es regulen les entitats de capital de risc).
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Iñaki FriasSoci del Departament de Dret Mercantil de Rousaud Costas Duran, SLP.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved