El pre-pack concursal com a instrument de preservació del teixit empresarial

Informació del curs
Mercantil

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 29 de setembre de 2021, de 16.00 h a 17.30 h 
Horari: De 16.00 h a 17.30 h 
Modalitat: Streaming. La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Programa En aquesta sessió s'explicarà en què consisteix aquesta nova figura, la seva regulació i conveniència de l’aplicació en les micres, petites, mitjanes empreses i també als autònoms.

a. Exposició del Protocol Pre-pack dels Jutjats Mercantils de Barcelona per fomentar la venda d’unitats productives:
        • Procediment pre-concursal.
        • Publicitat, transparencia i concurrencia.
        • Intervenció de l’expert independent.
        • Autorització judicial.
b. Aplicació pràctica del Protocol. Estat de la qüestió.
c. Eines por fomentar la publicitat i transparencia del procediment.
d. Desenvolupament por parte de l’Avantprojecte del modificació del Texte Refós de la Llei Concursal
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Il·lma. Sra. Yolanda Ríos LópezMagistrada Jutgessa titular del Jutjat Mercantil 1 de Barcelona.
  2. Sr. Jordi CarbonellSotsdirector Inversió Industrial del Departament d’Empresa de la Generalitat de Catalunya.
  3. Sr. Jordi Albiol Advocat, soci Responsable del Àrea de Dret Concursal de DWF-RCD

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved