FormacIó Perits Judicials

Informació del curs
Penal

Dirigit a: Col·legiats exercents
Data: 1 d'octubre de 2021
Horari: De 10.00 h a 13.30 h 
Modalitat:  Streaming. La sessió quedarà enregistrada i estarà disponible a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a la gravació i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Programa:  El pèrit i la seva regulació en la LEC
-   Classes de pèrits: insaculats i de part.
-   Diferenciació entre Pèrit i Testimoni Pèrit.
-   Les màximes d'experiència. La importància del Pèrit en el litigi.
-   Imparcialitat i objectivitat.
-   El defecte o tatxa i la recusació.
-   La responsabilitat

La probàtica
-   La prova, la necessitat de provar.
-   La prova en les diferents jurisdiccions: civil, penal, contenciós administratiu, davant de l'AEAT, etc.
-   Proves directes.
-   Proves indirectes.

Pràctica forense
-   Llistes de Pèrits i la seva inclusió.
-   La designació.
-   L'acceptació del càrrec.
-   La provisió de fons i els honoraris, la seva aprovació, impugnació i moderació.
-   L'objecte de l'informe, la planificació i l'execució dels treballs pericials.
-   Consells pràctics.
-   L'informe (model).
-   La defensa a sala de l'informe: l'oralitat.
-   La valoració judicial de l'informe, les regles de la sana crítica.
-   Principals errors en els informes.
-   Consells pràctics a seguir a sala.
-   Terminis processals en cada fase del procediment.

Ámbit d'actuació del gestor administratiu
-   Comptabilitat empresarial.
-   Gestió immobiliària i financera.
-   Taxacions immobiliàries.
-   Taxacions de béns mobles.
-   Gestió laboral.
-   Vehicles, transports i embarcacions.
-   Altres en l'àmbit de la professió del gestor.

Documentació
-   Model de contracte.
-   Model de provisió de fons.
-   Model d'honoraris.
-   Model d'informe.
-   Altres escrits. 

Informació connexió zoom:

L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Rodrigo Cabedo Gregori Auditor-Censor Jurat de Comptes i Gestor Administratiu

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved