Mesures societàries i concursals. Conseqüències COVID - Streaming

Informació del curs
Mercantil

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Data: 7 d'octubre de 2021
Horari: De 10.00 h a 12.00 h 
Modalitat: Streaming. Les sessions quedaran enregistrades i estaran disponibles a la plataforma posteriorment. Per tenir accés a les gravacions i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Introducció:   Les empreses, el normal funcionament de les quals s'ha vist paralitzat pel covid 19, han sofert el feroç i despietat impacte econòmic derivat de la crisi de la pandèmia. A fi de pal·liar les conseqüències econòmiques s'ha promulgat un maremàgnum normatiu, una sèrie de disposicions, excepcionals i temporals en la seva vigència, dirigides específicament a l'àmbit societari i concursal.
Programa: Àmbit concursal.
•  Quines mesures han d'adoptar els administradors i directius de les empreses davant l'actual escenari de falta de liquiditat i de crisi econòmica?
•  Utilització pràctica dels diferents instituts pre concursals per a evitar el concurs.
•  Quan existeix obligació de sol·licitar el concurs de creditors per a no incórrer en responsabilitat?
•  El Concurs i la conservació de l'empresa: cap a un nou ordre concursal. La conservació de les empreses a la llum del Text Refós de la Llei Concursal (Reial decret legislatiu 1/2020, de 5 de maig)

Àmbit societari.
•  Poden celebrar-se reunions dels òrgans de govern de les societats de capital per mitjans telemàtics? amb quins requisits?
•  Pot la Junta General adoptar l'acord de repartir dividends per sota del mínim legal o fins i tot no repartir res? Hi ha risc que un soci exerceixi el seu dret de separació pel no repartiment de beneficis en relació amb les CCAA de l'exercici de 2020?
•  Sobre la dissolució per pèrdues i la responsabilitat d'administradors per deutes de la societat.
•  És aconsellable disposar d'una pòlissa de RC per a administradors i directius?
Documentació: En el cas que es disposi de documentació prèvia, estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. Si hi ha documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió zoom: L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Anar a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació. 
Podeu descarregar el software ZOOM si no el teniu instal·lat, des de l'enllaç https://zoom.us/client/latest/ZoomInstaller.exe
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Dr. José Manuel Calavia MolineroAdvocat i catedràtic de Dret Mercantil de la Universitat de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved