Streaming - Estrangeria: Normativa, procediments relacionats COVID-19 i actualitat Brexit

Informació del curs
Estrangeria

Dirigit a: Col·legiats exercents, no exercents, empleats, col·laboradors i familiars dels col·legiats exercents.
Dates: 15 i 22 de febrer de 2021
Horari: De 10 h a 13 h
Modalitat: Streaming
Les sessions quedaran enregistrades i estaran disponibles a la plataforma posteriroment.
Per tenir accés a les gravacions i al material, cal formalitzar la inscripció amb anterioritat al dia de l'inici de la formació.
Objectius: El curs pretén oferir actualització  de coneixements teòrics i pràctics en matèria d’Estrangeria, en relació amb les novetats introduïdes arran de la declaració de l’estat d’alarma de març de 2020: nous procediments, suspensió i represa de terminis, validesa de les autoritzacions, etc..., perquè els participants puguin actualitzar els seu coneixements.
Programació: 1.  RD 463/2020, de 14 de març, i declaració de l’estat d’alarma.
     - Aspectes clau: suspensió de termes i interrupció de terminis per la tramitació de procediments administratius. Suspensió de terminis de prescripció i caducitat.
     - Comentaris sobre mesures extraordinàries en l’àmbit del personal sanitari i dels treballs agrícoles.

2.  Ordre SND/421/2020, de 18 de maig: mesures relatives a la pròrroga de les autoritzacions d’estada i residència.
     - Pròrroga automàtica de les autoritzacions, les TIES, els visats, i les estades. Còmput de les absències.
     - Represa/reinici de terminis administratius/judicials, prescripció, caducitat.
     - Validesa de les autoritzacions i còmput de terminis per presentació de sol·licituds de renovacions i pròrrogues.
     - Cas especial: terminis per la presentació de recursos (D.A.8a del Reial Decret-llei 11/2020, de 31 de març)

3.   Novetats en l’àmbit policial:
      - Instrucció 9/2020 de la Comissaria General d’Estrangeria i Fronteres: Mesures relatives a la pròrroga de la vigència de documents expedits per la policia (cèdules d’inscripció, cartes d’invitació, resguards de sol·licitud de protecció internacional, targeta vermella, documents de viatge, etc..)
      - Expedició de TIES: Nou format de la TIE (Ofici de la Divisió de documentació de la policia de 18 de maig de 2020)

4.   Procediments de presentació de sol·licituds arran de l’estat d’alarma: tramitació electrònica, i novetats a la plataforma MERCURIO.

5.   Instruccions del MITRAMISS per la flexibilització de requisits en la tramitació de sol·licituds:
      - Instrucció 4/2020: mitjans econòmics en reagrupament familiar.
      - Instrucció 5/2020: renovacions.
      - Instrucció 6/2020: arrelament social.
      - Instrucció 8/2020: residència per a progenitors de menor espanyol o comunitari (arrelament familiar)

6.  Britànics i BREXIT:
    - Acord de retirada del Regne Unit de la Unió Europea i periode transitori
    - Instrucció conjunta de la DGM i la DGP sobre documentació de britànics en el període transitori (Ex20, Ex21, Ex23)
    - Situació actual i Instrucció conjunta de la DGM i la DGP sobre treballadors britànics transfronterers (Ex22)
Nota informativa:  Si teniu consultes sobre aquest tema, les podeu fer arribar per correu electrònic a formacogac@gestors.cat i les respondrem durant la sessió.
Informació connexió streaming: Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Dirigiu-vos a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació
Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"
L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs
Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Carles Martín GarcíaCap de Negociat d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved