Streaming - Curs trànsit: vehicles, conductor, ITV i fiscalitat dels vehicles. VI edició

Informació del curs
Vehicles

Dirigit a: Col·legiats exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Dates: 8, 15, 22 de febrer i 1 i 8 de març de 2021
Horari: De 16.00 h a 19.00 h

Important: la sessio del dia 8 de març començarà a les 15.30 h i finalitzarà a les 17.30 h 
Modalitat Streaming. La visualització de la jornada estarà únicament disponible el temps que duri la sessió en directe
Programa: 

Comptarà amb la participació del SrAlfonso Lluzar, ponent de la Comissió de Trànsit, com a moderador.

En aquestes sessions s'analitzaran nous temes de gran actualitat com:

Normativa bàsica, competències, Organització DGT/JPT
Permisos de circulació: matriculació ordinària i especial 
Permisos de circulació: canvis de titularitat 
Permisos de circulació: 
     • Autoritzacions temporals
     • Renovació
     • Duplicats
     • Baixes
     • Rehabilitacions
     • Altres anotacions registrals
Permisos de conduir: classe, obtenció
Permisos de conduir: pròrroga i bescanvis
Procediment sancionador en matèria de trànsit: procediment abreujat, procediment sancionador ordinari, notificació i DEV
Fiscalitat del vehicle 
     •  Fet imposable, meritament, subjecte passiu
     •  Subjeccions, exempcions
     •  Devolucions de l´impost
Fiscalitat del vehicle 
Delimitació IVA/TPO i conseqüències tributàries:
     • Subjecció a IVA
     • No subjecció/exempció
No obligació de presentació: Llei 12/2004 , de 27 de desembre
     • Menció a l’exempció prevista a l’art. 45.I.B.16) del TRITP
Elements de l'obligació tributària:
     • Base imposable
     • Subjecte passiu
Consideracions en el cas dels divorcis
Mitjans de tramitació davant l’ATC

Durada: 14 hores
Documentació: En la cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma entre 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Informació connexió streaming: Podeu accedir a través de la plataforma de formació amb  el nom d'usuari i contrasenya de la persona inscrita a la formació. 
Dirigiu-vos a "mis cursos" i clicar el botó "Gravació/streaming" de la formació Impost d'actius no productius de les persones jurídiques. Sessió informativa. 
Seguiu les instruccions publicades a l'apartart "documents"
L’aula s’obrirà a l’hora d’inici de la formació.
Podeu accedir al manual d'instruccions publicat a la secció "Ajuda" o a l'apartat "documents" del curs
Recordeu tenir activat l'altaveu del vostre equip 
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sra. Nuria Köhn LuqueCap de Secció de Permisos de conduir
  2. Sra. Susana Ramiro PérezCap del servei de vehicles de la Prefectura Provincial de Barcelona
  3. Sr. Ernesto Bordanaba BertranCap d'Àrea de Formaciò Viària
  4. Sra. Linda Lyoussfi Krifhat Cap del servei de permisos de conduir de la Prefectura Provincial de Barcelona
  5. Sra. Cristina Arranz Martígestora supervisora del Servei d’Atenció als contribuents i censos tributaris de l’Oficina Central de Gestió a Barcelona de l’ATC
  6. Sra. Ana Berne NavarroTècnic de la Dependència Regional de Gestió Tributària de l'A.E.A.T
  7. Sr. Javier Galindo Monserrat Cap de Servei de Formació Viària.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved