ON LINE - El procediment d’exoneració de deutes. La denominada Llei de la 2a. oportunitat. Jornada pràctica

Informació del curs
Financera

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiat exercent
Moldalitat: La gravació va tenir lloc el 18 de maig 2020. Disponible per la seva visualització en qualsevol moment
Durada: La sessió consta d'un video 1, 5 hora
Introducció: Dirigit a gestors que necessitin assessorar a clients persones físiques en situació d’insolvència.

La present jornada pretén exposar el procediment de segona oportunitat previst al nostre ordenament des de 2015, incloses les previsions del Text Refós de la Llei Concursal, exposant els requisits que han de reunir les persones físiques que es trobin en situació d’insolvència, així com un recorregut pràctic per les principals fases de l’esmentat procediment, fent èmfasi en la jurisprudència més recent dels nostres tribunals.
Objectius:  Reconèixer la situació d’insolvència de les persones físiques; determinar els requisits per a accedir al procediment; conèixer les fases del procediment i les característiques de l’eventual exoneració dels deutes. 
Programació: 1.  L’Acord Extrajudicial de Pagaments.
1.1  Requisits
1.2. Tramitació
2.  El concurs de creditors consecutiu
3.  L’exoneració del passiu insatisfet
3.1. Vies d’exoneració
3.2. La Sentència del TS de 2 de juliol de 2019
4.  Qüestions pràctiques
4.1.  Els crèdits de dret públic
4.2.  L’habitatge habitual
Documentació: La documentació està disponible a la plataforma, un cop es faci la inscripció.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Cristian ValcarcelAdvocat, associat de l’Área de Dret Concursal de DWF-RCD.

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved