ON LINE - Concurs exprés: una solució davant una situació d’insolvència?

Informació del curs
Financera

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modalitat: Conferència enregistada el dia 30 d'abril 2020. Formació on line en modalitat gravació. Es podrà visualitzar en qualsevol moment.
Durada*: Aquesta conferència constarà de dues parts amb una ponència a cada una d'elles (consultar "informació important")
En aquests momens consta un 1r. video de durada aproximada de 40 minuts.
Programa:
La finalitat d'aquesta conferència és entendre la figura del concurs exprés, els seus requisits i els avantatges que por comportar.

El concurs exprés és un mecanisme que pot permetre l’empresari encarar la seva situació d’insolvència d’una manera ràpida i eficaç. Tanmateix, és necessari conèixer com aplicar bé aquest procediment.

Informació important*: Aquesta conferència constarà de dues parts o fases amb una ponència a cada una d'elles.

A la primera part els tres ponents exposaran la matèria del concurs exprés. Els dubtes o preguntes sorgits als alumnes en aquesta conferència es faran arribar per correu electrònic a formacogac@gestors.cat. Un cop recopilades, els ponents donaran resposta a aquestes preguntes rebudes mitjançant una segona conferència. S'informarà mitjançat un correu electrònic quan estigui disponible.


Els alumnes ja inscrits, és a dir, els que es van inscriure per veure la primera part, (abans que s'hagi celebrat la segona conferència), no caldrà que es tornin a inscriure per visualitzar aquesta segona part. Rebran un correu electrònic amb la comunicació de la disponibilitat de visualització de la segona part.

La conferència estarà disponible per poder-se inscriure en tot moment. Es podrà fer la inscripció quan només estigui la primera conferència o quan ja estiguin les dues conferències enregistrades amb els dubtes resolts, per tant,es podran visualitzar les dues sessions.
Documentació: Aquesta conferència no disposa de documentació.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Jordi Albiol Advocat, soci Responsable del Àrea de Dret Concursal de DWF-RCD
  2. Sr. Cristian ValcarcelAdvocat, associat de l’Área de Dret Concursal de DWF-RCD.
  3. Sr. Tomàs NartAdvocat, associat al departament de Dret Concursal de DWF-RCD

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved