ON LINE - Monogràfic estrangeria I: estudiants

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Modaliat: Formació on line en modalitat gravació. L'enregistrament de la sessió va tenir lloc el 13 març 2020. Es podrà visualitzar en qualsevol moment
Durada: 4 hores aproximadament
Objectius:  El curs es centra en els aspectes pràctics i possibilitats de tramitació d’autoritzacions per estudiants en base a les novetats introduïdes pel RDL 11/2018, de 31 d’agost, i les modificacions que va introduir  en el Reial  Decret 557/2011 (Reglament de la L.O. d’Estrangeria) i la Llei 14/2013, d’Emprenedors.
Programa: I.   Autorització d’estada per estudis inicial
      -   L’autorització d’estada per estudis demanada des d’Espanya.
             Subjectes legitimats, forma de presentació, terminis.
             Requisits i durada de l’autorització.
      -   Mobilitat d’alumnes.
      -   Autorització de treball per estudiants.

II.   Possibilitats de pròrroga i modificació de l’autorització
      -   Pròrroga de l’autorització d’estada  per estudis.
      -   Modificació a autorització de residència i treball.
      -   Modificació a residència per la recerca d’ocupació o per emprendre un projecte empresarial.
      -   Modificació a autorització de residència per a pràctiques.
Documentació: La documentació està disponible a la plataforma
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Carles Martín GarcíaCap de Negociat d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved