Monogràfic estrangeria I: estudiants

Informació del curs
Laboral

Dirigit a: Col·legiats exercents i no exercents, empleats, col·laboradors i familiars de col·legiats exercents
Dates: 13 de març de 2020
Horari: 10.00 h a 14.00 h
Lloc: Col·legi Oficial de Gestors Administratius de Catalunya
Pl. Urquinaona 6, 6è. Barcelona
Objectius:  El curs es centra en els aspectes pràctics i possibilitats de tramitació d’autoritzacions per estudiants en base a les novetats introduïdes pel RDL 11/2018, de 31 d’agost, i les modificacions que va introduir  en el Reial  Decret 557/2011 (Reglament de la L.O. d’Estrangeria) i la Llei 14/2013, d’Emprenedors.
Programa: I.   Autorització d’estada per estudis inicial
      -   L’autorització d’estada per estudis demanada des d’Espanya.
             Subjectes legitimats, forma de presentació, terminis.
             Requisits i durada de l’autorització.
      -   Mobilitat d’alumnes.
      -   Autorització de treball per estudiants.

II.   Possibilitats de pròrroga i modificació de l’autorització
      -   Pròrroga de l’autorització d’estada  per estudis.
      -   Modificació a autorització de residència i treball.
      -   Modificació a residència per la recerca d’ocupació o per emprendre un projecte empresarial.
      -   Modificació a autorització de residència per a pràctiques.
Nota informativa:  Si teniu consultes sobre aquest tema, les podeu fer arribar per correu electrònic a formacogac@gestors.cat i les respondrem durant la sessió
Documentació: En el cas que es disposi de documentació estarà disponible a la plataforma 24 hores abans de l’inici de la formació. En el cas que hi hagi documentació addicional una vegada finalitzada la formació, us la facilitarem posteriorment.
Certificació: Una vegada finalitzada l’acció formativa, els alumnes obtindran un certificat d’assistència que es podran descarregar a la plataforma Formacogac.

Ponents

  1. Sr. Carles Martín GarcíaCap de Negociat d'Informació de l'Oficina d'Estrangeria de Barcelona

Compartir
Copyright Gestors Administratius de Catalunya 2018 | All Rights Reserved